Djurskyddet i Nordöstra Skåne anordnade en föreläsningsdag med Per Jensson som är professor i etologi vid Linköpings universitet.

Per började med att berätta om hur dagens hund togs fram. Dvs genom domesticeringen av vargar (människan bestämde vilka individer som skulle få gå vidare i avel utifrån vilka egenskaper de önskade). Alla dagens hundar härstammar från 10-50 st varghonor och det började för ca 15000 år sedan.

Hunden var det första tama djuret som människan haft. Frågan ställdes, “hade människan kunnat skapa jordbruket utan hunden?” Hunden har hjälpt till med jakt, vakt, vallning, sällskap mm. Utan hundens hjälp hade det nog varit svårt att fånga in andra djur att tämja.

Per förklarade även begreppet SYMBIOS vilket betyder att två skilda arter anpassas till varandra. Hunden har anpassats till människan men människan har även anpassats för att leva med hunden. Idag är hunden mer som en människa än som en varg.

Jensen ändrade plötsligt i föreläsningen från att ha sagt att hunden var viktig och duktig till att den är ganska dum. Alla i salen tystnade och tittade frågande på honom. Per själv skrattade å började berätta hur han menade. Här kommer en del exempel, måste även påpeka att allt han tog upp på föreläsningen bygger på forskning.

Hundar har svårt för att lösa “omvägsproblem”
Ett nät som står i en rät vinkel och är ca 20 m åt vart håll. Hunden står på “utsidan” av nätet medan någon lägger lite korv precis i hörnan på “insidan” av nätet så klarar inte hunden att hämta korven utan står kvar tills en människa visar att man kan gå runt och fram till korven. När hunden sett det så klarar den att hämta korven själv. De behöver en människa att interagera med. De socialiserade vargarna fixar det mycket snabbt då de är vana vid “omvägsproblem”

Per sa även att hundar är dåliga på att lära sig saker, då protesterade många. Han berättade då om ett experiment. De hade en vit å en svart burk. Godiset fanns alltid i den svarta burken och uppdraget var att hitta godiset. Kycklingar (som är tre dagar gamla), råttor och vargar är helt säkra på att de ska välja den svarta efter 3-4 försök medan en hund oftast gör 30-40 försök innan den väljer den svarta burken med säkerhet.

Hunden har svårt för fysik men är mycket bra på psykologi. Grundläggande fysikaliska fenomen som att maten inte trillar igenom bordsskivan om man tappar maten är ett exempel.

Per sa även att hunden tänker ungefär såhär: “Jag drar i handtaget och då får jag korv. Jag vet inte varför och jag bryr mig inte för jag får korv”

Hundens bästa verktyg är människan!!!! Men olika människor har olika verktyg och det lär sig hunden snabbt.

Hundar är bra på att tolka referenspekande. Tex ta två burkar och lägg godis i den ena. Peka på den med godis i så kommer hunden att springa till den först. Man behöver inte vara övertydlig med att peka, hunden tolkar även små tecken och letar information från oss. Hundar är den art som är bäst på att läsa människor tom bättre än människan själv.

För att utveckla experimentet lite pekade två människor på varsin burk. Ägaren pekade på den tomma burken och en okänd person pekade på den med godis i. Hundarna kom ändå alltid till ägaren fast burken alltid var tom. Hunden är mycket lojal mot sin ägare. Anknytningen är viktig för hunden men den har oftast lätt för nya anknytningar.

Sen tog Per upp lite Neurobiologi.
Om pupillerna flackar åt vänster är det något som hunden upplever som negativt medan om pupillerna istället flackar åt höger är det ett positivt intryck

Vi fick se ett klipp från youtube om hunden Chaser som kan 1022 olika namn på olika föremål. Det är en pensionerad forskare i USA som har Chaser så han började att dokumentera redan när Chaser var valp. Han kan ju givetvis många fler ord men han valde att endast dokumentera olika namn på föremål. Kolla gärna klippen på youtube genom att söka på Chaser dog.

Vi kom även in på om hundar är färgblinda eller inte. Röd och grön kan vara svårt att skilja på om de är av samma intensitet.

Vi fick även se ett klipp där ägaren går in med sin hund och lägger lite korv på ett bord som står bakom en liten vägg. Sedan går ägaren ut. Sen ska ägaren avgöra genom att titta på hunden om den tagit korven. Ägaren kan inte se korven eftersom väggen skymmer den. Alla som gjorde testet kunde avgöra genom att titta på sin hund om den tagit korven eller inte. Alla sa att de kunde se om hunden var skamsen eller inte. Det går även att mäta om hunden känner skam för då ökar stresspulsen.

Så hunden kan känna skam men även svartsjuka och rättvisa/orättvisa.

Hundar är även bra på att härma. Det finns en relativt ny träningsmetod som används en del i USA som kallas “Do as I do” vilket innebär att ägaren visar vad hunden ska göra och sen låter hunden göra likadant. Att träna på detta sättet är enligt forskning lika effektivt som Klickerträning om man ska lära ut enskilda övningar men om du ska lära hunden att göra olika moment i följd går det fortare att lära med hjälp av “Do as I do”. Tex om du ska lära hunden att hoppa upp på något så fungerar båda metoderna lika bra men om du ska lära hunden att hoppa upp och sedan snurra så fungerar “Do as I do” bättre. Om ni vill se på youtube kan ni söka på “Do as I do – dogtraining”

Om ni vill veta mer om Per Jensen kan ni gå in på hans hemsida www.perjensen.se där kan ni hitta hans vetenskapsblogg.

Det var en mycket intressant föreläsning. Per Jensen var en riktigt duktig föreläsare som kunde hålla fokus uppe hela tiden. Jag gillar även att allt han tog upp faktiskt bygger på forskning. Kan varmt rekommendera att gå på hans föreläsningar.